Hviezdoslavova 519/10, Praha 11 Háje

Osobní výživový plán/OVP

cena: 3 500 Kč

Individualizovaný písemný materiál sestavený na základě poznatků o klientovi získaných při vstupní konzultaci.

Obsahuje:

  • stanovení cílů, předpokládaný horizont jejich dosažení přirozenou cestou, bez drastických diet
  • stanovení metabolického typu klienta jakožto základního vodítka pro  tvorbu optimálního stravovacího modelu 
  • výčet základních režimových opatření nezbytných pro dosažení osobního cíle klienta
  • individualizovaný vzorový jídelníček na 1-2 dny zpracovaný na základě klientova metabolického typu
  • zásobník jídel včetně receptů jako pomůcka pro začátek
  • vysvětlující konzultace v rozsahu 15-20´při předávání OVP

Objednávejte zde