Hviezdoslavova 519/10, Praha 11 Háje

Ceník

Konzultace s výživovou poradkyní v rozsahu 60′                                                          600,- Kč      

 • Rozhovor zaměřený k získání souhrnu údajů o klientovi včetně důvodů, které jej přivedly do poradny
 • Zjištění klientových představ o cílech, kterých chce dosáhnout
 • Podrobné seznámení klienta se způsobem práce poradny
 • Diagnostika složení těla na lékařsky certifikované váze (tuky, svaly, voda, viscerální tuk ….) + zevrubné vysvětlení naměřených hodnot
 • Doporučení dalších kroků pro dosažení osobního cíle

*Při zakoupení 6 nebo 12 měsíčního programu bude částka 600,- Kč odečtena z ceny příslušného programu.

Osobní výživový plán/OVP                                                                                                                 3.500,- Kč

Individualizovaný písemný materiál sestavený na základě poznatků o klientovi získaných při vstupní konzultaci. Obsahuje:

 • stanovení cílů, předpokládaný horizont jejich dosažení přirozenou cestou, bez drastických diet
 • stanovení metabolického typu klienta jakožto základního vodítka pro tvorbu optimálního stravovacího modelu
 • výčet základních režimových opatření nezbytných pro dosažení osobního cíle klienta
 • individualizovaný vzorový jídelníček na 1-2 dny zpracovaný na základě klientova metabolického typu
 • zásobník jídel včetně receptů jako pomůcka pro začátek
 • vysvětlující konzultace v rozsahu 15-20´při předávání OVP

Startovací rozšířená konzultace                                                                                                  2.500,- Kč

je určená pro ty, kteří si chtějí svůj proces úpravy hmotnosti řídit sami.                         

 • Vstupní rozhovor zaměřený k získání souhrnu údajů o klientovi včetně důvodů, které jej přivedly do poradny
 • Diagnostika složení těla na lékařsky certifikované váze (tuky, svaly, voda, viscerální tuk ….) + vysvětlení jednotlivých naměřených hodnot
 • Analýza klientových dosavadních stravovacích návyků a rodinných zvyklostí včetně doporučení vhodných úprav a změn pro dosažení osobního cíle
 • Edukace klienta s důrazem na vysvětlení zásad pro tvorbu jídelníčku
 • Praktický trénink jak sestavit jídelníček pro dosažení osobního cíle
 • Vzorový jídelníček na 1 týden

Analýza složení těla na certifikované váze                                                             cena: 300,- Kč

+ podrobné vysvětlení naměřených hodnot a jejich význam pro zdraví

 

Zvýhodněné balíčky

3 měsíční program

 1. Osobní výživový plán/OVP                                                                              3 500,- Kč
 2. Kontrolní konzultace – minimálně 6 – obsahuje:            6 x 500,-             3 000,- Kč
 • diagnostika na certifikované váze TANITA – 6x                                                   ZDARMA
 • kontrola a vyhodnocení výsledků za uplynulé období + doporučené změny, popř. úpravy
 • průběžné úpravy stravovacího programu tak, aby byl pro klienta dlouhodobě udržitelný a nezbavil ho potěšení z jídla
 • po dobu trvání programu možnost on line konzultací po telefonu nebo emailem

*Klienti, kteří absolvují program, mohou po dobu 1 roku od jeho ukončení využít speciální nabídku 200,- Kč za kontrolní převážení (frekvenci si určují sami).     

konečná cena: 6.500,- Kč

6 měsíční program

 1. Osobní výživový plán/OVP                                                                                   3.500,- Kč
 2. Kontrolní konzultace – minimálně 12x – obsahuje:    12 x 475,-                   5.700,- Kč              
 • diagnostika na profesionální váze TANITA – 12x                                                  ZDARMA
 • kontrola a vyhodnocení výsledků za uplynulé období + doporučené změny, popř. úpravy
 • průběžné úpravy stravovacího programu tak, aby byl pro klienta dlouhodobě udržitelný a nezbavil ho potěšení z jídla
 • možnost on line konzultací po telefonu nebo emailem po dobu trvání programu
 1. Dle potřeby nebo na vyžádání klienta zpracování vzorového jídelníčku na speciální příležitosti (noční směny, zdravotní problémy, aktivní sportovce, děti ….)     320,-Kč

*Klienti, kteří absolvují program, mohou po dobu 1 roku od jeho ukončení využít speciální nabídku 200,- Kč za kontrolní převážení (frekvenci si určují sami).      

                                                                                                konečná cena: 9.520,-

12 měsíční program

Osobní výživový plán/OVP                                                                                         3.500,- Kč

Kontrolní konzultace – minimálně 24 – obsahuje                   24 x 470,-           11.280,- Kč

 • diagnostika na profesionální váze TANITA – 24x                                                    ZDARMA
 • kontrola a vyhodnocení výsledků za uplynulé období + doporučené změny, popř. úpravy
 • průběžné úpravy stravovacího programu tak, aby byl pro klienta dlouhodobě udržitelný a nezbavil ho potěšení z jídla
 • po dobu trvání programu možnost on line konzultací po telefonu nebo emailem
 1. Dle potřeby nebo na vyžádání klienta zpracování vzorového jídelníčku na speciální příležitosti (noční směny, zdravotní problémy, aktivní sportovce, děti ….) 320,- Kč

*Klienti, kteří absolvují program, mohou po dobu 1 roku od jeho ukončení využít speciální nabídku 200,- Kč za kontrolní převážení (frekvenci si určí klient sám).

                                                                                                 konečná cena: 15.100,- Kč