Hviezdoslavova 519/10, Praha 11 Háje

Ceník

Vstupní konzultace 45′ – 60′                                                                        konečná cena 600,- Kč      

 • Rozhovor zaměřený k získání souhrnu údajů o klientovi včetně důvodů, které jej přivedly do poradny
 • Zjištění klientových představ o cílech, kterých chce dosáhnout
 • Vyhodnocení dosavadního způsobu stravování včetně označení základních příčin klientova neuspokojivého stavu
 • Podrobné seznámení klienta se způsobem práce poradny
 • Diagnostika složení těla na lékařsky certifikované váze (tuky, svaly, voda, viscerální tuk ….) + zevrubné vysvětlení naměřených hodnot
 • Doporučení dalších kroků pro dosažení osobního cíle

*Při zakoupení 6 nebo 12 měsíčního programu bude částka 600,- Kč odečtena z ceny příslušného programu.

Osobní výživový plán/OVP                                                                                                                 3.500,- Kč

Individualizovaný písemný materiál sestavený na základě poznatků o klientovi získaných při vstupní konzultaci. Obsahuje:

 • Stanovení cílů, předpokládaný horizont jejich dosažení
 • Stravovací plán podle metabolického typu klienta
 • Základní režimová opatření
 • Individualizovaný vzorový jídelníček na 1-2 dny zpracovaný na základě klientova metabolického typu
 • zásobník jídel včetně receptů jako pomůcka pro začátek
 • vysvětlující konzultace v rozsahu 15-20´při předávání OVP

Startovací rozšířená konzultace                                                                                                  2.500,- Kč

je určená pro ty, kteří si chtějí svůj proces úpravy hmotnosti řídit sami.                         

 • Vstupní rozhovor zaměřený k získání souhrnu údajů o klientovi včetně důvodů, které jej přivedly do poradny
 • Diagnostika složení těla na lékařsky certifikované váze (tuky, svaly, voda, viscerální tuk ….) + vysvětlení jednotlivých naměřených hodnot
 • Analýza klientových dosavadních stravovacích návyků a rodinných zvyklostí včetně doporučení vhodných úprav a změn pro dosažení osobního cíle
 • Edukace klienta s důrazem na vysvětlení zásad pro tvorbu jídelníčku
 • Praktický trénink jak sestavit jídelníček pro dosažení osobního cíle
 • Vzorový jídelníček na 1 týden

Analýza složení těla na certifikované váze                                                             cena: 300,- Kč

+ podrobné vysvětlení naměřených hodnot a jejich význam pro zdraví

 

Zvýhodněné balíčky

1 měsíční program

 • Osobní výživový plán/OVP                                                                              3 500,- Kč
 • Kontrolní konzultace                                                           2 x 580,-             1 160,- Kč
 • kontrola a vyhodnocení výsledků za uplynulé období + doporučené změny, popř. úpravy
 • průběžné úpravy stravovacího programu tak, aby byl pro klienta dlouhodobě udržitelný a nezbavil ho potěšení z jídla
 • po dobu trvání programu možnost on line konzultací po telefonu nebo emailem

*Klienti, kteří absolvují kterýkoliv z výše uvedených programů, mohou po dobu rovnající se délce příslušného programu využít speciální nabídku 200,- Kč za kontrolní převážení. Frekvenci návštěv si určují sami.  

konečná cena: 4.660,- Kč

3 měsíční program

 • Osobní výživový plán/OVP                                                                                   3.500,- Kč
 • Kontrolní konzultace                                                           6 x 550,-                   3.300,- Kč              
 • kontrola a vyhodnocení výsledků za uplynulé období + doporučené změny, popř. úpravy
 • průběžné úpravy stravovacího programu tak, aby byl pro klienta dlouhodobě udržitelný a nezbavil ho potěšení z jídla
 • možnost on line konzultací po telefonu nebo emailem po dobu trvání programu
 • Dle potřeby nebo na vyžádání klienta zpracování vzorového jídelníčku na speciální příležitosti (noční směny, zdravotní problémy, aktivní sportovce, děti ….)     320,-Kč

*Klienti, kteří absolvují kterýkoliv z výše uvedených programů, mohou po dobu rovnající se délce příslušného programu využít speciální nabídku 200,- Kč za kontrolní převážení. Frekvenci návštěv si určují sami.      

                                                                                                konečná cena: 6.800,-

6 měsíční program

 • Osobní výživový plán/OVP                                                                                         3.500,- Kč
 • Kontrolní konzultace                                                                     12 x 505,-            6.060,- Kč
 • kontrola a vyhodnocení výsledků za uplynulé období + doporučené změny, popř. úpravy
 • průběžné úpravy stravovacího programu tak, aby byl pro klienta dlouhodobě udržitelný a nezbavil ho potěšení z jídla
 • po dobu trvání programu možnost on line konzultací po telefonu nebo emailem
 • Dle potřeby nebo na vyžádání klienta zpracování vzorového jídelníčku na speciální příležitosti (noční směny, zdravotní problémy, aktivní sportovce, děti ….) 320,- Kč

*Klienti, kteří absolvují kterýkoliv z výše uvedených programů, mohou po dobu rovnající se délce příslušného programu využít speciální nabídku 200,- Kč za kontrolní převážení. Frekvenci návštěv si určují sami.  

                                                                                                 konečná cena: 9.560,- Kč