Hviezdoslavova 519/10, Praha 11 Háje

 1 měsíc profesionální péče

Cena: 4660 Kč

  1. Osobní výživový plán/OVP                                                3 500,- Kč
  2. Kontrolní konzultace – 2 x 580,-                                       1 160,- Kč    obsahuje:
  • diagnostika na certifikované váze TANITA – 2x ZDARMA
  • kontrola a vyhodnocení výsledků za uplynulé období + doporučené změny, popř. úpravy
  • diskuse o možnostech, jak upravit stravovací program tak, aby byl pro klienta dlouhodobě udržitelný a nezbavil ho potěšení z jídla
  • po dobu trvání programu možnost on line konzultací po telefonu nebo emailem

*Klienti, kteří absolvují kterýkoliv z výše uvedených programů, mohou po dobu rovnající se délce příslušného programu využít speciální nabídku 200,- Kč za kontrolní převážení. Frekvenci návštěv si určují sami.

Objednávejte zde